Hoe gaat de Box in zijn werk

  • Home
  • Hoe gaat de Box in zijn werk
You Are Here:

Hoe gaat de Box in zijn werk?

Het wedstrijdoverzicht.

Een overzicht van de boxen is aanwezig in de kantine maar kan ook steeds worden geraadpleegd via de website. 
Bezoek dus regelmatig de kantine of de website om zeker te zijn dat je geen wedstrijden uit het oog verliest. 

Het wedstrijdoverzicht ziet er als volgt uit

 

Contactgegevens van de verschillende spelers staan steeds vermeld.  

Om te weten te komen wanneer jouw  wedstrijden gepland staan kan je op twee manieren te werk gaan.   Je kan kijken naar de kolom
waar jouw naam boven staat of je kan kijken naar de rij naast jouw naam.   Beide methodes zijn equivalent.   
Om te weten wie je tegenstander is, volg je de rij respectievelijk kolom van het desbetreffende vak afhankelijk van hoe je de datum hebt gevonden.

Voorbeeld:

Door te kijken in de rij van Rosa ( Oranje ) vind je dat zij wedstrijden heeft op 25 , 18, 4 en elf juni alsook  op 28 mei.
Door de kolom van het vakje dat de wedstrijd van 4 juni bevat te volgen, vind je Marianne als tegenstander.

Door te kijken in de kolom van Rosa (Blauw) vind je dezelfde data.
Door te rij van 4 juni te bekijken vinden we dezelfde tegenstander namelijk Marianne.

Behalve de datum vind je ook het uur en het terrein waarop de wedstrijd gepland staat.  Voor de wedstrijd Marianne – Rosa zien we bijvoorbeeld “20-1”.
Dit wil zeggen dat de wedstrijd om 20h op terrein één is gereserveerd.   Het formaat is dus steeds :  Uur-Terrein

Na het spelen van de wedstrijd moet in de kantine steeds de score worden ingevuld. Het invullen van de score gebeurt zoals aangegeven
in bovenstaande afbeelding. De aangebrachte pijlen brengen duidelijkheid omtrent hoe de invulling moet gebeuren. In ons voorbeeld heeft
Marianne de wedstrijd gewonnen met 10 tegen 8 games.

Hoewel de twee rode vakjes symmetrisch zijn ten opzichte van elkaar wordt toch aangeraden om beide vakken in te vullen.
Op die manier worden fouten voorkomen.

 

De wedstrijd zelf.

Iedere wedstrijd heeft een duurtijd van één uur. In dit uur zijn enkele minuten gereserveerd voor een korte opwarming.
Tijdens de wedstrijd worden geen sets gespeeld maar worden games simpelweg gesommeerd .

Verder vragen we aan alle deelnemers om de nodige sportiviteit te tonen zodat de wedstrijden een aangenaam gebeuren blijven.

 

Wedstrijden uitstellen.

Wanneer je om welke reden dan ook niet de wedstrijd kan spelen op het voorgestelde tijdstip vragen we zelf tijdig contact
op te nemen met de tegenstander
. Op die manier kan de wedstrijd verplaatst worden naar een meer gunstig tijdstip.

Het is ook verplicht om via onderstaand formulier de terreinreservatie ongedaan te maken.
De organisatie vraagt uitdrukkelijk deze regel te respecteren zodat terreinen niet onnodig bezet blijven.

Formulier : http://goo.gl/forms/QDKjdjGGKn

 

Verdere vragen  

Voor al uw vragen omtrent de box kan u uitsluitend terecht bij het volgende emailadres. De organisatie
probeert steeds zo spoedig mogelijk een antwoord te formuleren op uw vraag.

Email :   boxtenniszutendaal@gmail.com