Reglement

You Are Here:
  1. Alleen spelers die hun lidgeld betaald hebben, mogen gebruik maken van de pleinen.
  2. Tennisschoenen zijn verplicht voor alle spelers die de pleinen betreden. Het spelen met ander schoeisel is verboden, daar dit schade toebrengt aan de pleinen.
  3. De spelers zijn verplicht na elke speelbeurt de terreinen te borstelen en bij droog weer te sproeien.
  4. De speeluren dienen nageleefd te worden.
  5. Gastspelers: clubleden mogen slechts 2x per seizoen een niet-lid uitnodigen.
  6. Het bestuur kan 1 of meerdere terreinen voorbehouden voor de organisatie van inter-club, tornooien, trainingen of vriendschappelijke wedstrijden. Data van deze reservaties zullen zo vroeg mogelijk bekend gemaakt worden, zodat men de nodige schikkingen kan treffen.
  7. FAIR-PLAY: gelieve dit reglement volgens de letter en de geest van de wet toe te passen en de nodige fair-play aan de dag te leggen. Elk clublid is immers een volwaardig lid.