WIT (3 - 5 jaar)

In deze kleur gaan kinderen op een plezierige manier bewegen en spelen in een tenniswereld. Ze beleven plezier en maken vriendjes. De algemene motorische vorming wordt gestimuleerd met coördinatie-oefeningen en algemene bewegingservaring met een eerste aanzet voor de verschillende technieken.

Ook is er een apart project van de Vlaamse overheid genaamd MultiMove. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van 12 bewegingsvaardigheden (oa. werpen en vangen, glijden, springen en landen, zwaaien, dribbelen, wandelen en lopen, slaan). Deze bewegingsvaardigheden zijn van belang voor de motorische ontwikkeling van kinderen en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Bovendien vormen ze de basis om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Er worden verschillende balsoorten (van ballonnen tot mousse ballen) gebruikt in deze lessen.

Een kind dat (Multimove-)Wit gevolgd heeft, zal later sneller en efficiënter leren tennissen.

Blauw (5 - 7 jaar)

Na het volgen van wit, zijn de kinderen klaar om de basis tennistechnieken aangeleerd te krijgen. De kinderen spelen op een kleiner, aangepast terrein (2,75m op 8,23m) over de breedte van het enkelterrein. De focus tijdens deze trainingen ligt met name op:

 • - kennismaking met tennis via tennisspelletjes
 • - juist contactpunt vinden
 • - veel spelen en plezier beleven

tijdens de les worden veel basisoefeningen tennis en coördinatie en spelletjes gedaan om gemakkelijker te leren tennissen. Er wordt gebruik gemaakt van softballen. Deze hebben doorgaans een rode kleur!

ROOD (7 - 9 jaar)

Rood is het derde opleidingsniveau en gaat verder op blauw. De basistechnieken worden verfijnd en er wordt ondermeer gewerkt aan:

 • - Je bewegingen worden groter: je leert je slag voor te bereiden en uit te zwaaien.
 • - Coördinatie
 • - Veel spelen en plezier beleven
 • - De eerste stappen in het spelen van echte wedstrijden

Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van rode softballen.

Oranje (9 - 10 jaar)

Ondertussen hebben de kinderen de basis onder de knie. Bij oranje gaan we verder focussen op:

 • - tactiek wordt belangrijker: je leert `diep' en `breed' spelen
 • - je leert met de bovenhandse opslag het punt te starten
 • - het dubbelspel komt aan bod
 • - conditie
 • - nog steeds veel spelen en plezier maken!

Bij oranje wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde softballen. Deze hebben een oranje kleur.

Groen (10 - 12 jaar)

Het KIDStennis verhaal eindigt bij groen. We gaan hier de basis leggen voor het echte werk op het grote veld We focussen ons hier op:

 • - verfijnen van de slagen
 • - tactiek toepassen, scoren, doen mislukken, ...
 • - sterk starten van het punt met de bovenhandse opslag en terugslag
 • - conditie
 • - mentale vaardigheden

Bij groen wordt de overgangsbal gebruikt die een groene kleur heeft.
Het groende veld is een verkorte versie van het grote veld. Het is 21 meter lang en even breed als het gele veld.